Audyty higieniczne
w zakresie COVID-19.

Zadbaj o to, by Twoi klienci czuli się bezpieczni w Twoim salonie.

Przygotuj swój salon
do funkcjonowania w czasie pandemii i do możliwych
kontroli Sanepidu.

Czym jest audyt higieniczny?

AUDYTY HIGIENICZNE w zakresie COVID-19 to przygotowany przez Miesięcznik Dealer we współpracy z wiodącą jednostką certyfikująca TÜV SÜD Polska program skierowany do dealerów samochodów. Celem programu jest zapewnienie przede wszystkim klientów, ale również własnych pracowników, i osób trzecich, że firma dealerska dokłada wszelkich starań by zapewnić najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.

Ważne by zawczasu odpowiednio przygotować się do tego by prowadzić swój biznes w tych trudnych czasach. Zapewnienie klientów, że nasz salon i serwis zostały sprawdzone przez niezależnych audytorów renomowanej międzynarodowej jednostki certyfikującej, i spełniają wszelkie wymagania prawne, a także standardy i wytyczne branżowe na pewno będzie jednym z kluczowych czynników który zachęci klientów do wizyty w naszym salonie.

Dlaczego warto?

ZAPEWNISZ SWOICH KLIENTÓW ŻE TROSZCZYSZ SIĘ O ICH BEZPIECZEŃSTWO

OGRANICZYSZ RYZYKO SPADKU ILOŚCI WIZYT KLIENTÓW

ZADBASZ O WIZERUNEK SWOJEJ FIRMY

ZMINIMALIZUJESZ RYZYKO ZAMKNIĘCIA FIRMY

Wielu klientów podczas wiosennego szczytu zachorowań rezygnowało z odwiedzania dealerskich salonów i serwisów z powodu zagrożenia koronawirusem. Aby ograniczyć te spadki w najbliższym czasie, kluczowe jest pokazanie klientom że dokładamy wszelkich starań by mogli się czuć w naszym salonie i serwisie komfortowo i bezpiecznie.

Największym niebezpieczeństwem dla dealerskiej działalności jest sytuacja w której klienci przestaną odwiedzać dealerski salon i serwis. Doświadczyliście tego Państwo już wiosną, dlatego ważne by klienci którzy zdążyli się już przystosować do nowej rzeczywistości, i wytycznych sanitarnych, wiedzieli że mogą bez większych obaw skorzystać z usług warsztatu, czy umówić się na jazdę testową.

W branży dealerskiej dobry wizerunek firmy to podstawa sukcesu. Dlatego tak ważne jest, że po pozytywnym przejściu audytu, otrzymasz dokument potwierdzający że Twój salon spełnia najwyższe standardy sanitarne. Na drzwiach salonu będziesz mógł umieścić naklejki potwierdzające to że dbasz o najwyższe standardy bezpieczeństwa, a w swoich mediach społecznościowych, na bannerach, czy w stopkach maili pokazać klientom, że firma pomyślnie przeszła audyt higieniczny przeprowadzony przez niezależną organizację.

Wystarczy jeden zakażony pracownik by przy braku odpowiednich procedur cała firma dealerska musiała zostać zamknięta, a wszyscy pracownicy skierowani na kwarantannę. Zwrócenie uwagi na to, czy w Twojej firmie wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej zostały odpowiednio wdrożone, połączone z odpowiednio stosowanymi procedurami wobec pracowników, może zminimalizować ryzyko całkowitego zamknięcia firmy na 14 dni.

OTRZYMASZ WSPARCIE

Przygotowujesz się do audytu i nie wiesz czy wdrożone przez Ciebie środki są wystarczające? Zadzwoń do dedykowanego konsultanta, który pomoże Ci przygotować się do niezależnego audytu w jak najlepszy sposób.

Zgłaszam się do programu

Co otrzymujesz biorąc udział w programie?

Po pozytywnym zakończeniu audytu higienicznego otrzymasz od nas oficjalny sygnowany przez TÜV SÜD Polska dokument potwierdzający przejście audytu który możesz umieścić na ścianie z dyplomami i certyfikatami, bądź w innym dowolnym miejscu w swoim salonie.

Podsumowanie przeprowadzonego audytu

Pozytywny wynik audytu higienicznego, jest dla nas podstawą do stworzenia dla Ciebie indywidualnego, gotowego do zastosowania pakietu materiałów marketingowych. W skład pakietu wchodzą naklejki do umieszczenia na drzwiach i w innych miejscach salonu, bannery do stopek mailowych pracowników i na Państwa stronę dzięki którym poinformujecie klientów o przebytym audycie i o trosce o ich bezpieczeństwo higieniczne.

Gotowy do zastosowania pakiet materiałów marketingowych

SALONY DEALERSKIE GRUPY PGD Z AUDYTEM HIGIENICZNYM COVID-19

Wszystkie salony Grupy PGD, autoryzowani dealerzy marek Abarth, Alfa Romeo, Cupra, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, KIA, Nissan, Mitsubishi, Opel, Seat, Suzuki i Volvo przeszły audyt higieniczny w zakresie COVID-19. Wyniki audytów potwierdzają, że salony zrzeszone w ramach Polskiej Grupy Dealerów, dokładają starań by dbać o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno klientów jak i pracowników, a także spełniają krajowe i międzynarodowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa higienicznego.

Procedury antycovidowe wprowadziliśmy we wszystkich salonach oczywiście już na wiosnę i wzbogacaliśmy je wraz z dopływem nowych informacji dotyczących zapobieganiu koronawirusowi. Teraz chcieliśmy zweryfikować ich kompletność i jednocześnie dać klientom oraz pracownikom pewność, że w naszych obiektach są całkowicie bezpieczni. Przeprowadzone przez profesjonalistów audyty bardzo nam w tym pomogły.

Bogdan Leśniak, Dyrektor zarządzający Grupy PGD

Zespół audytorów TÜV SÜD Polska, przeprowadził audyty w wielomarkowych salonach grupy PGD w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie i w Bielsku-Białej. Audyty wykonano w ramach wspólnego projektu audytów higienicznych w zakresie COVID-19, realizowanego przez Związek Dealerów Samochodów, Miesięcznik DEALER oraz TÜV SÜD Polska.

Czytaj całość

W dniu 24 listopada w Centrum Motoryzacyjnym Toruńska w Warszawie, Pan Sebastian Stępkowski, Dyrektor Marki KIA oraz Pan Marcin Ilcewicz, Dyrektor Marki Hyundai w imieniu Grupy PGD odebrali z rąk przedstawicieli TÜV SÜD Polska 33 raporty potwierdzające przejście audytu.

Łącznie audytom poddano 33 brandy handlowe pod którymi działają salony Polskiej Grupy Dealerów – wszystkie z nich otrzymały najwyższe możliwe oceny.

Audyt higieniczny w zakresie COVID-19 stanowi ocenę danej organizacji w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wymaganiami branżowymi, opracowanymi przez ekspertów Związku Dealerów Samochodów i TÜV SÜD Polska. Dzięki przejściu audytu higienicznego w zakresie COVID-19 z wynikiem pozytywnym Grupa PGD potwierdza, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia klientom, pracownikom i osobom trzecim najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny.

Audyty w całej sieci dealerskiej PGD przeprowadzone zostały przez wiodącą, międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska, która zajmuje się audytami higienicznymi firm usługowych i produkcyjnych, w tym również dealerów samochodów, w Polsce i Europie. Podczas audytu sprawdzono ponad 100 punktów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa higienicznego klientów i pracowników.

Jakie obszary sprawdzimy podczas audytu?

Audyt dotyczył będzie 10 obszarów:

Środki zapobiegawcze w kontaktach z pracownikami, klientami i osobami trzecimi

  • Przestrzeganie zasad higieny osobistej i wewnętrznych wymagań organizacji
  • Zachowywanie minimalnej odległości 2 m
  • Stosowanie środków ochrony indywidualnej

Czyszczenie i dezynfekcja części wspólnych oraz sanitariatów

  • Opracowanie procedur dotyczących czyszczenia i dezynfekcji
  • Identyfikacja i dezynfekcja powierzchni ogólnodostępnych
  • Regularna wentylacja pomieszczeń

Zapewnienie odpowiednich odległości

  • Opracowanie i wdrożenie sposobów pracy zapewniających minimalną odległość 2 m lub ustanowienie alternatywnych środków ochronnych
  • Wprowadzenie oznaczeń i ograniczeń zapewniających zachowanie bezpiecznej odległości

Szkolenie pracowników i komunikacja

  • Pracownicy zostali poinformowani i przeszkoleni w zakresie obowiązujących zasad higieny oraz sposobów bezpiecznego postępowania
  • Komunikacja o zastosowanych środkach ochronnych, a także obowiązujących zasadach higieny i bezpieczeństwa jest zrozumiała i czytelna

Aby pomyślnie przejść audyt należy spełnić co najmniej 6 wymagań

Okiem eksperta - Jak powinien funkcjonować salon w czasie pandemii COVID 19?

Webinar :
Jak powinien funkcjonować salon w czasie pandemii COVID 19?

Pobieram prezentację

10 kroków do sukcesu - przebieg audytu

1.

Zgłoszenie Dealera do programu

Jesteś zdecydowany na wzięcie udziału w programie? Świetnie! Wypełnij znajdujący się na stronie formularz by rozpocząć proces audytu.

2.

Rozmowa z konsultantem - ustalenie ilości audytowanych stref

Po otrzymaniu Twojego formularza nasz konsultant skontaktuje się z Tobą by omówić wszystkie szczegóły i uzgodnić ilość audytowanych stref. Otrzymasz również formularz zlecenia do wypełnienia.

3.

Przekazanie checklisty kontrolnej i samokontrola

Od naszego konsultanta otrzymasz również checklistę kontrolną, czyli listę punktów które będą weryfikowane przez audytora podczas audytu. Teraz masz czas by samodzielnie przejrzeć listę i poprawić niedociągnięcia. Jeśli nie wiesz co zrobić by spełnić wymagania któregoś z punktów skontaktuj się z nami – pomożemy!

4.

Potwierdzenie przez Dealera gotowości do audytu

Jesteś już gotów do audytu? Świetnie! Skontaktuj się z nami a poinformujemy jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska o gotowości Twojej firmy do przystąpienia do audytu, i przekażemy dane osoby odpowiedzialnej za audyt z ramienia Twojej firmy.

5.

Umówienie dogodnego terminu audytu

Przedstawiciel TÜV SÜD Polska w ciągu kilku dni skontaktuje się z osobą odpowiedzialną w Twojej firmie za przeprowadzenie audytu, i ustali dogodny termin audytu.

6.

Audyt w firmie

W ustalonym terminie, audytor pojawi się w Twojej firmie by przeprowadzić audyt deklarowanych obszarów. Audyt trwa kilka godzin, jednak podczas jego przeprowadzenia salon i serwis, będzie funkcjonował normalnie.

7.

Raport z audytu i lista sugerowanych działań

W ciągu 7 dni od przeprowadzenia audytu, otrzymasz od przedstawiciela TÜV SÜD Polska raport z audytu. Jest to dokument poświadczający przeprowadzoną wizytę i podsumowujący standardy higieniczne stosowane u dealera.

8.

Konsultacje z działem marketingu

Po pozytywnym zakończeniu audytu skontaktujemy się z Tobą, by przekazać znaki graficzne którymi będzie mogła się teraz posługiwać Twoja firma i ustalić hasła na przygotowane indywidualnie bannery.

9.

Przesłanie indywidualnie przygotowanego zestawu marketingowego

Po przygotowaniu naklejek i bannerów do oznakowania Twojej firmy i umieszczenia stosownych informacji w stopkach maili pracowników i w mediach społecznościowych, przekażemy je Twojemu działowi marketingu do wykorzystania w prowadzonych działaniach.

10.

Gratulacje! Twój salon pomyślnie przeszedł audyt

Gratulujemy! To już koniec procedury audytowej. Na ścianie Twojego salonu wisi dokument potwierdzający pozytywne przejście audytu, na drzwiach wejściowych Twojego salonu widnieje naklejka zapewniająca o najwyższych standardach sanitarnych panujących w Twoim obiekcie. Zrobiłeś wszystko by Twoi klienci w czasach pandemii mogli czuć się bezpiecznie w Twoim salonie.

Co jeśli nie przejdę audytu?

Jeśli wprowadziłeś w swojej firmie wytyczne zalecane przez Związek Dealerów Samochodów i dokonałeś samokontroli na podstawie checklisty audytowej szanse na niepowodzenie nie są duże.

Jeśli niedociągnięcia były minimalne, będziesz mógł otrzymać dokument potwierdzający pozytywne przejście audytu.


Jeśli jednak w Twojej firmie nieprzestrzegane są podstawowe normy sanitarne i higieniczne nie będziesz mógł otrzymać dokumentu poświadczającego przejście audytu.

W związku z tym, że każdą markę cechują wysokie standardy importerskie, zakładamy że sytuacje takie będą jednostkowe.

Chcę porozmawiać z konsultantem

Co obejmuje udział w programie ?

Audyt higieniczny przeprowadzony przez ekspertów z niezależnej jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska

Dokument potwierdzający pozytywne przejście audytu higienicznego

Wsparcie merytoryczne konsultantów Miesięcznika Dealer w przygotowaniu firmy dealerskiej do audytu

Indywidualnie przygotowany pakiet materiałów marketingowych do oznakowania firmy dealerskiej

Indywidualnie przygotowany zestaw bannerów internetowych

Zalecenia Związku Dealerów Samochodów

Związek Dealerów Samochodów na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także na podstawie zasad wypracowanych przez firmy dealerskie i organizacje dealerskie w Polsce i Europie przygotował zbiór zaleceń dotyczących działalności salonów dealerskich w czasach koronawirusa.


Zachęcamy do zapoznania się z nimi i wdrożenia w swoim salonie. Wtedy z pewnością przejdą Państwo niezależny audyt.

Pobieram zalecenia

Nasi audytorzy

Audyty przeprowadzane są przez doświadczonych audytorów TÜV SÜD Polska, którzy doskonale znają specyfikę dealerskiej branży.

Dodatkowo wsparcie merytoryczne zapewniają dedykowani konsultanci Miesięcznika Dealer, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, i pomogą przygotować się do audytu w sposób jak najbardziej profesjonalny.

Informacje szczegółowe

Ile to kosztuje ?

Podstawowa cena udziału w programie to: 1890 zł netto / zamknięta strefa obsługi klienta (STREFA)

Jaka jest definicja strefy?

Przez „Zamkniętą STREFĘ obsługi klienta” rozumiemy jednolitą przestrzeń obiektu dealerskiego obejmującą miejsca obsługi i przebywania klienta (recepcja, poczekalnia, kasa, salon i punkty sprzedaży, BOK serwisów, punkty sprzedaży ubezpieczeń i F&I, toalety) po której klient porusza się bez konieczności opuszczenia obiektu.

W „Zamkniętej STREFIE obsługi klienta” może być prowadzona sprzedaż i obsługa serwisowa kilku marek.

Więcej szczegółów

W przypadku jeśli obiekt serwisu/blacharni/SKP jest odrębnym budynkiem lub posiada osobne wejście i tworzy odrębną „Zamkniętą STREFĘ obsługi klienta” wymaga on osobnego audytu (w cenie specjalnej).

Jeśli na jednej działce stoi kilka obiektów dealerskich różnych marek posiadających osobne wejścia i stanowiących odrębne „Zamknięte STREFY obsługi klienta”, audyt dla każdego z nich jest przeprowadzany osobno ( w cenie specjalnej)

Co w przypadku negatywnego wyniku audytu ?

Jeśli Dealer nie przejdzie pomyślnie audytu otrzyma od TÜV SÜD Polska wytyczne w jakich obszarach spełnia on wszystkie wymagania, a które z nich wymagają jeszcze poprawy. Po zmianach w tych obszarach dealer ponownie zgłasza się do „skróconego” audytu dotyczącego wyłącznie obszarów wymagających uzupełnienia. Jeśli przejdzie go poprawnie, otrzymuje dokument potwierdzający pomyślne przejście audytu i komplet materiałów marketingowych do komunikacji z klientami.

Zamawiam audyt

Formularz zamówienia audytu

Podstawowa cena udziału w programie to:

1890 zł netto / zamknięta strefa obsługi klienta (STREFA)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu

W przypadku pytań zadzwoń lub napisz!

Jakub Konieczny